Archív kategorie: Katastr nemovitostí

Lidem hrozí, že s novým bytem můžou „koupit” i dluhy předchozího majitele

Lidé kupující do osobního vlastnictví byty by od prodávajících měli před podpisem kupní smlouvy nově vyžadovat písemné potvrzení od správce domu, že na daném bytě neváznou žádné dluhy za služby.

Pokračujte ve čtení

Povrch ustupuje půdě, stavba se nově stává součástí pozemku.

Splývání stavby s pozemkem, posílení právní jistoty nabyvatelů nemovitostí, ale i práv nájemců, zákonný přechod dluhů při převodech bytů či významná úprava sousedských práv. Tyto, ale i jiné změny přináší nový občanský zákoník do oblasti bydlení. Po více než šedesáti letech se Češi vracejí ke staré zásadě římského práva „povrch ustupuje půdě“. Podle této zásady se stavba stává součástí pozemku.

Sice jde o zcela zásadní změnu, podle odborníků ale není důvod k nějaké panice.

Novinky v řízení na Katastrálních úřadech od 1.1.2014.

V souvislosti s novým občanským zákoníkem a navazujícími právními normami dochází k některým změnám v řízeních na katastrálních úřadech.

Co se změní u daně z převodu nemovitostí po 1. 1. 2014?

Sazba daně z převodu nemovitostí – po 1.1.2014 nově “daně z nabytí nemovitých věcí” – se nemění, zůstává ve výši 4 % ze základu daně. Změní se však způsob stanovení základu daně, který vychází z tzv. “nabývací hodnoty”.

U převážné většiny kupních či směnných smluv se tato nabývací hodnota stanoví porovnáním sjednané (kupní) ceny a srovnávací daňové hodnoty. Vyšší z nich je nabývací hodnotou, od které se odvíjí základ daně a vypočítává daň.

Pokračujte ve čtení

Nový zákoník žene lidi na katastrální úřady.

Delší fronty v podatelnách, zvýšený zájem lidí o vypořádání jejich majetkových záležitostí. Taková je podle zjištění Práva realita těchto dnů na katastrálních úřadech po celé České republice.

„Ano, registrujeme to. Nejvíc zájemců chodí tradičně v pondělí, ale i o pátcích, které na našich pracovištích bývaly zpravidla slabší. V těchto dnech a týdnech skutečně výrazně přibylo zájemců o naše služby,“ potvrdil Právu předseda Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (ČÚZK) Karel Večeře.

Pokračujte ve čtení