Archív kategorie: Občanský zákoník

Dědické právo v novém občanském zákoníku.

Dědické právo je jednou z oblastí, které se rekodifikace soukromého práva dotkla nejvýrazněji. Nový občanský zákoník přináší celou řadu změn a nových institutů, které zohledňují četnou kritiku právní úpravy dědického práva ve stávajícím občanském zákoníku, zejména nedostatku respektu vůči vůli zůstavitele, nepředvídatelnosti práva pro zůstavitele nebo preference dědiců před zůstavitelem. V následujících řádcích se pokusíme popsat některé z nejdůležitějších změn.

Slučování staveb a pozemků potrvá až sto let…

V Česku má deset procent budov jiného vlastníka než pozemek, na kterém stojí. Nový občanský zákoník chce rozdílná vlastnictví sloučit. Proto nařizuje, že při každém chystaném prodeji domu či parcely musí nejprve jeden majitel učinit nabídku druhému podle předkupního práva. Podle odborníků ale proces slučování vlastnictví u statisíců nemovitostí může přesto trvat až sto let. 

Pokračujte ve čtení

Dědictví teď může lidi připravit o vše…

Ke změnám v dědickém právu i pastem, které v nové formulaci na lidi číhají, se v rozhovoru pro deník Právo vyjádřil místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala. Dědické právo je podle něj v novém občanském zákoníku jednou z nejhůře napsaných částí.

Pokračujte ve čtení

Byt do katastru nezapíšeme. Zoufalí majitelé bojují s novým nařízením.

Byt do katastru nemovitostí nezapíšeme. Přesně to se od katastrálního úřadu dozvěděl pan Michal Kříž poté, co si vyhlédl prostorný slunný byt v novostavbě a pracně vyřídil veškeré dokumenty spojené s hypotékou.

Kupní smlouvu na byt podepsal po novémroce, tedy už podle nového občanského zákoníku, a už si bohužel nepohlídal, že se pravidla poněkud zkomplikovala.

Pokračujte ve čtení

Lidem hrozí, že s novým bytem můžou „koupit” i dluhy předchozího majitele

Lidé kupující do osobního vlastnictví byty by od prodávajících měli před podpisem kupní smlouvy nově vyžadovat písemné potvrzení od správce domu, že na daném bytě neváznou žádné dluhy za služby.

Pokračujte ve čtení

Povrch ustupuje půdě, stavba se nově stává součástí pozemku.

Splývání stavby s pozemkem, posílení právní jistoty nabyvatelů nemovitostí, ale i práv nájemců, zákonný přechod dluhů při převodech bytů či významná úprava sousedských práv. Tyto, ale i jiné změny přináší nový občanský zákoník do oblasti bydlení. Po více než šedesáti letech se Češi vracejí ke staré zásadě římského práva „povrch ustupuje půdě“. Podle této zásady se stavba stává součástí pozemku.

Sice jde o zcela zásadní změnu, podle odborníků ale není důvod k nějaké panice.

Nový občanský zákoník zruší předkupní právo k nemovitosti.

Kdo nevlastní celou nemovitost, ale jen její část, měl by zpozornět. S 1. lednem se totiž významně změnilo nakládání s podíly ve společném vlastnictví.

Vše souvisí se změnou v občanském zákoníku, který začal platit právě od letošního Nového roku a je největší novinkou v civilním právu za posledních padesát let.

Jednou z klíčových změn nového občanského zákoníku je novinka v předkupním právu k nemovitosti.

Až dosud platilo, že spolumajitel, který se chtěl svého podílu zbavit a prodat jej někomu jinému než osobě blízké, musel ho nabídnout ke koupi ostatním kolegům s vlastnickým právem. A teprve když o tento podíl nikdo nejevil zájem, mohl jej prodat někomu třetímu a to za stejnou cenu, za kterou majitel nabízel svůj podíl spoluvlastníkům.

Pokračujte ve čtení