Archív kategorie: Odhady Nemovitostí

Jaký způsob stanovení daně z převodu se vyplatí?

Od 1.1.2014 se mění způsob určení základu daně s převodu nemovitostí (nově daně z nabytí nemovitých věcí) a to především v možnosti pro plátce daně vybrat si zda si nechá vypracovat znalecký posudek sám, nebo si nechá vypočítat tzv. směrnou hodnotu nemovitosti finančním úřadem. Co se plátci daně vyplatí? Metodika výpočtu směrné hodnoty sice vychází z metodiky oceňování, ale je v konečném důsledku jiná a odlišná. Pojďme tedy zkusit porovnat ocenění nemovitosti dle vyhl. 3/2008 sb. (klasický odhad používaný doteď) a vyhlášky 419/2013 sb. o dani z nabytí nemovitých věcí (podle této vyhlášky bude vypočítávat finanční úřad směrnou hodnotu nemovitosti). Porovnáme běžnou  bytovou jednotku v panelovém domě, cenu znaleckého posudku budeme počítat 2500 Kč.

Pokračujte ve čtení

Co se změní u daně z převodu nemovitostí po 1. 1. 2014?

Sazba daně z převodu nemovitostí – po 1.1.2014 nově “daně z nabytí nemovitých věcí” – se nemění, zůstává ve výši 4 % ze základu daně. Změní se však způsob stanovení základu daně, který vychází z tzv. “nabývací hodnoty”.

U převážné většiny kupních či směnných smluv se tato nabývací hodnota stanoví porovnáním sjednané (kupní) ceny a srovnávací daňové hodnoty. Vyšší z nich je nabývací hodnotou, od které se odvíjí základ daně a vypočítává daň.

Pokračujte ve čtení

Výpočet daně z nemovitostí se bude od nového roku měnit. Jakým způsobem?

Nový občanský zákoník zamotá i výpočet daně z nemovitosti. Ta se v některých případech nepatrně zvýší. Přinášíme vyjádření finančního ředitelství.

Nový občanský zákoník mění věcná práva u staveb spojených se zemí pevným základem. Na základě toho přijal senát zákonné opatření, kterým se mění zákon o dani z nemovitostí (nově zákon o dani z nemovitých věcí). Pokud sněmovna toto zákonné opatření schválí, nová právní úprava bude účinná od 1. ledna 2014.

Co se konkrétně mění a jaký to bude mít dopad na vlastníky nemovitostí, popisuje Generální finanční ředitelství. Komentář publikujeme bez úprav.

Pokračujte ve čtení