Archív kategorie: Ukázky auditů

Ukázka pasportu rodinného domu

Pasport nemovitosti popisuje nemovitost jak po právní tak po stavební stránce. Je pouze na zákazníkovi jak obsáhlý popis potřebuje a k čemu mu bude pasport nemovitosti sloužit. Typicky se dá říci, že pasport nemovitosti vyplňuje svým obsahem prostor mezi celkovým auditem nemovitosti a běžným popisem realitní kanceláře.

Podívejte se na ukázku pasportu rodinného domu…

Pokračujte ve čtení

Ukázka celkového auditu rodinného domu

Celkový audit rodinných domů obsahuje kromě detailního popisu samotného rodinného domu, vad a rizik, které tam budou při prohlídce nalezeny, a doporučení na jejich opravy, také zprávu o celkovém stavu celé nemovitosti, včetně okolního pozemku, venkovních staveb a zahrady. Výstupem celkového auditu nemovitosti je jednak detailní popis nemovitosti, podrobná fotodokumentace, půdorysy jednotlivých pater a 3D modely, a jednak detailní soupis rizik a vad,  s  předpokládanou cenou oprav a časovou nutností jejich provedení. Zprávu o celkovém auditu nemovitosti obdržíte jak v tištěné podobě, tak na CD.

Podívejte se na ukázkový celkový audit rodinného domu…

Pokračujte ve čtení