Rozdělení bytových jednotek

1194983942340239857home1.svg.medAby se byty v bytových domech mohly stát předmětem samostatného vlastnictví, tedy aby se z nich staly bytové jednotky, je zapotřebí tzv. prohlášení vlastníka. Bez tohoto dokumentu, který musí být vyhotoven písemně, nelze podat návrh na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Podstatou prohlášení je rozčlenění budovy a následné vymezení prostor, které budou tvořit společné části domu (mohou být využívány všemi vlastníky vzniklých jednotek) a na samostatné bytové či nebytové jednotky (právo k dané jednotce náleží jen tomu, kdo jí vlastní). Jako jednotku lze vyčlenit pouze bytový a nebytový prostor, popřípadě rozestavěný byt či rozestavěný nebytový prostor. Za jednotky nemohou být stanoveny půdy nebo parkovací stání, které jsou předmětem společného vlastnictví, tudíž se nezapočítávají do podlahové plochy bytové jednotky. V těchto případech zákon umožňuje určení společných částí prostor, které náleží k užívání jen některým jednotkám. Pokud vlastník včetně budovy vlastní i pozemek, dochází k určení podílů i na společných částech pozemku.
Jako ukazatel míry pravomoci vlastníků v rámci daného společenství vlastníků jednotek budovy slouží tzv. spoluvlastnický podíl. Logicky by mělo platit, čím větší podíl vlastníkovi na společných částech domu náleží, tím větší pravomoc vztahující se ke správě domu má. Ovšem míra oprávnění a povinností podléhá zejména stanovám a zásadám pro správu na společných částech domu.
Pro určení spoluvlastnických podílů, jinak také řečeno podílů na společných částech domu, je nutné určit podlahovou plochu každé jednotky a jednotlivých společných prostor. Spoluvlastnický podíl, který je předmětem zápisu do katastru nemovitostí, představuje zlomek, jež vyjadřuje poměr mezi velikostí podlahové plochy dané jednotky, k celkové podlahové ploše všech jednotek v budově.

V prohlášení vlastníka budovy musí být ze zákona uvedeno:

 • Označení budovy údaji podle katastru nemovitostí, číslo jednotky včetně jejího pojmenování a umístění v budově.
 • Popis jednotek, jejich příslušenství, popis jejich vybavení a podlahová plocha. U zaměření podlahové plochy jednotek se vychází ze stavební dokumentace a kolaudačního rozhodnutí. V případě, že skutečný stav neodpovídá stavební dokumentaci, je zapotřebí provést nové zaměření.
 • Určení společných částí budovy, které budou společné vlastníkům všech jednotek a určení společných částí budovy, které budou společné vlastníkům jen některých jednotek.
 • Stanovení spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech budovy.
 • Označení pozemku, který je předmětem převodu vlastnictví nebo předmětem jiných práv.
 • Práva a závazky týkající se budovy, jejích společných částí a práva k pozemku, která přejdou z vlastníka budovy na vlastníky jednotek.
 • Pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu na výdaje spojené se správou,
 • údržbou a opravami společných částí domu, popřípadě domu jako celku.
 • Pravidla pro správu společných částí domu, popřípadě domu jako celku, včetně označení osoby pověřené správou domu.
 • K prohlášení vlastníka se přikládá povinná příloha, a to schémata půdorysů všech podlaží, ve kterých jsou zakresleny jednotky a společné části domu, včetně jejich podlahových výměr. Tato příloha by neměla být kopií projektové dokumentace.
 • Jedná se pouze o schématické znázornění vnitřní dispozice domu, které má za úkol usnadnit orientaci.

Máte zájem o podrobnější informace? Potřebujete rozdělit váš dům na bytové jednotky?v Napište nám ZDE.

8 Responses to Rozdělení bytových jednotek

 1. Dobrý den, Vlastníme ideální polovinu RD.Každý máme zrekonstruované svoje patro, svuj přívod vody a elektřiny. Druhý majitel domu se nechce domluvit na rozdělení majetku na dvě bytové jednotky, jen za pro nás znevyhodněných podmínek . nevíme jak máme rešit situaci dál ?

  • obrý den, rozdělení domu na bytové jednotky je vázáno na souhlas všech majitelů, takže bez souhlasu druhého toho po pravdě moc nenaděláte. Nicméně stejně tak on neudělá nic bez vás. V každém případě jednoduché řešení pro vás nemám.

 2. Dobrý den,chtěla bych rozdělit jednu bytovou jednotku v rod.domu na dvě.Jak bych měla postupovat,chci ji pronajmout matce samoživitelce,aby měla nárok na nájemné,musí mít samostatnou byt.jednotku.Je to patro,jsou tam tři pokoje,WC a koupelna,ale není tam kuchyně,je možné,aby se na chodbě udělal jen kuchyňský kout?

  • Dobrý den, pro vyčlenení bytové jednotky není třeba samostatná kuchyň (jednotka může být tvořena i jedinou místností. Takže lze to udělat.

 3. Dobrý den. Chceme z domu udělat bytové jednotky a bylo mi řečeno,že po rozdělení na b.j.si hradí střechu ten kdo bydlí v nejvyšším patře,tudíž v půdním bytě?

  • Dobrý den, není to pravda, střecha je součástí společných prostor, takže její údržbu hradí všichni vlastníci.

 4. Dobrý den, chtěl bych rozdělit RD na dvě bytové jednotky, mohu se zeptat, jak bych měl postupovat, jaký úřad či správa toto řeší.
  Jde o dům z dědictví jedna půlka je má a druhá mé sestřenice, proti rozdělení nic nemá. Jen nevím jak nyní postupovat, v dědictví je jasně dáno která část domu komu patři, ale o zahradě tam nic není. Nevíte kdo toto vyměřuje?
  Děkuji.

  • Dobrý den, k rozdělení RD na bytové jednotky budete potřebovat sepsat prohlášení vlastníka, coč je dokument ve kterém přesně určíte bytové jednotky a společné prostory. Zahrada a pozemky obecně buď zůstanou ve společném podílovém vlastnictví, nebo je lze rozdělit na dva samostatné pozemky. Pokud je v dědictví napsáno která půlka je čí…je to spíše podkladem pro vaší dohodu, právní vymahatelnost je více než sporná.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *