Archiv štítků: revize

Máte všechny potřebné revize?

Jak se píše v Občanském zákoníku: “Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.“. 

Majitelé nemovitostí jsou povinni zajistit bezpečnost a funkčnost technických zařízení ve svém domě, tak jak jim to ukládá zákon a příslušné normy. Splnění této povinnosti dokládají revizními zprávami.  Provádění revizí a kontrol je tedy závazné nejen platnými předpisy, ale především může zabránit vzniku škod na zdraví a majetku.

Pokud se již na nemovitosti nějaká nehoda, třeba požár  stane, vždy se hledá příčina a kdo je za nehodu odpovědný. Pokud Policie, nebo třeba pojišťovna zjistí zanedbání péče ze strany majitele, třeba chybějící revizní zprávy, vždy bude následovat sankce, ať již ve zkrácení pojistného plnění, vysoké pokuty, nebo v tom nejhorším případě i trestní odpovědnosti.

Jaké tedy revize a kontroly potřebuje majitel běžného rodinného domu?

Pokračujte ve čtení