Archiv štítků: stavební audit

Máte všechny potřebné revize?

Jak se píše v Občanském zákoníku: “Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.“. 

Majitelé nemovitostí jsou povinni zajistit bezpečnost a funkčnost technických zařízení ve svém domě, tak jak jim to ukládá zákon a příslušné normy. Splnění této povinnosti dokládají revizními zprávami.  Provádění revizí a kontrol je tedy závazné nejen platnými předpisy, ale především může zabránit vzniku škod na zdraví a majetku.

Pokud se již na nemovitosti nějaká nehoda, třeba požár  stane, vždy se hledá příčina a kdo je za nehodu odpovědný. Pokud Policie, nebo třeba pojišťovna zjistí zanedbání péče ze strany majitele, třeba chybějící revizní zprávy, vždy bude následovat sankce, ať již ve zkrácení pojistného plnění, vysoké pokuty, nebo v tom nejhorším případě i trestní odpovědnosti.

Jaké tedy revize a kontroly potřebuje majitel běžného rodinného domu?

Pokračujte ve čtení

Ukázka pasportu rodinného domu

Pasport nemovitosti popisuje nemovitost jak po právní tak po stavební stránce. Je pouze na zákazníkovi jak obsáhlý popis potřebuje a k čemu mu bude pasport nemovitosti sloužit. Typicky se dá říci, že pasport nemovitosti vyplňuje svým obsahem prostor mezi celkovým auditem nemovitosti a běžným popisem realitní kanceláře.

Podívejte se na ukázku pasportu rodinného domu…

Pokračujte ve čtení

Celkový audit nemovitosti…k čemu to?

Co to je audit nemovitosti? K čemu jí a kdo potřebuje. Z jakého důvodu se mám o tuto službu zajímat? Znalost o tom, v jakém stavu je vaše chalupa, byt nebo rodinný dům, jaké má zjevné nebo skryté vady a tedy jaké opravy a s tím související náklady vás čekají v budoucnu, je asi základem odpovědného přístupu k jakékoliv nemovitosti. Pokud chcete nemovitost prodat nebo koupit, jde přece o vaše peníze, které buď zaplatíte a chcete znát přesně za co, nebo které chcete za svojí nemovitost dostat a pochopitelně jich chcete co nejvíce a co nejrychleji. Celkové zhodnocení stavu vaší nemovitosti provedené odborníky vám ve formě závěrečné zprávy poskytne vyčerpávající znalosti o stavu nemovitosti, jejich skrytých vadách, potřebných opravách v budoucnu i s jejich finančním vyčíslením a předejde tak nepříjemným překvapením, nepředpokládaným nákladům na opravy a v případě prodeje i možným soudním sporům kvůli skrytým vadám. Audit stavu nemovitosti není, na rozdíl od světa, zatím v České republice zcela běžná služba, přináší ale jak vlastníkům nemovitostí, tak zájemcům o koupi nemovitosti jistotu, znalosti a klidné spaní.

Pokračujte ve čtení

Ukázka celkového auditu rodinného domu

Celkový audit rodinných domů obsahuje kromě detailního popisu samotného rodinného domu, vad a rizik, které tam budou při prohlídce nalezeny, a doporučení na jejich opravy, také zprávu o celkovém stavu celé nemovitosti, včetně okolního pozemku, venkovních staveb a zahrady. Výstupem celkového auditu nemovitosti je jednak detailní popis nemovitosti, podrobná fotodokumentace, půdorysy jednotlivých pater a 3D modely, a jednak detailní soupis rizik a vad,  s  předpokládanou cenou oprav a časovou nutností jejich provedení. Zprávu o celkovém auditu nemovitosti obdržíte jak v tištěné podobě, tak na CD.

Podívejte se na ukázkový celkový audit rodinného domu…

Pokračujte ve čtení