Archiv štítků: vady

Celkový audit nemovitosti…k čemu to?

Co to je audit nemovitosti? K čemu jí a kdo potřebuje. Z jakého důvodu se mám o tuto službu zajímat? Znalost o tom, v jakém stavu je vaše chalupa, byt nebo rodinný dům, jaké má zjevné nebo skryté vady a tedy jaké opravy a s tím související náklady vás čekají v budoucnu, je asi základem odpovědného přístupu k jakékoliv nemovitosti. Pokud chcete nemovitost prodat nebo koupit, jde přece o vaše peníze, které buď zaplatíte a chcete znát přesně za co, nebo které chcete za svojí nemovitost dostat a pochopitelně jich chcete co nejvíce a co nejrychleji. Celkové zhodnocení stavu vaší nemovitosti provedené odborníky vám ve formě závěrečné zprávy poskytne vyčerpávající znalosti o stavu nemovitosti, jejich skrytých vadách, potřebných opravách v budoucnu i s jejich finančním vyčíslením a předejde tak nepříjemným překvapením, nepředpokládaným nákladům na opravy a v případě prodeje i možným soudním sporům kvůli skrytým vadám. Audit stavu nemovitosti není, na rozdíl od světa, zatím v České republice zcela běžná služba, přináší ale jak vlastníkům nemovitostí, tak zájemcům o koupi nemovitosti jistotu, znalosti a klidné spaní.

Pokračujte ve čtení

Ukázka celkového auditu rodinného domu

Celkový audit rodinných domů obsahuje kromě detailního popisu samotného rodinného domu, vad a rizik, které tam budou při prohlídce nalezeny, a doporučení na jejich opravy, také zprávu o celkovém stavu celé nemovitosti, včetně okolního pozemku, venkovních staveb a zahrady. Výstupem celkového auditu nemovitosti je jednak detailní popis nemovitosti, podrobná fotodokumentace, půdorysy jednotlivých pater a 3D modely, a jednak detailní soupis rizik a vad,  s  předpokládanou cenou oprav a časovou nutností jejich provedení. Zprávu o celkovém auditu nemovitosti obdržíte jak v tištěné podobě, tak na CD.

Podívejte se na ukázkový celkový audit rodinného domu…

Pokračujte ve čtení