Ukázka celkového auditu rodinného domu

Celkový audit rodinných domů obsahuje kromě detailního popisu samotného rodinného domu, vad a rizik, které tam budou při prohlídce nalezeny, a doporučení na jejich opravy, také zprávu o celkovém stavu celé nemovitosti, včetně okolního pozemku, venkovních staveb a zahrady. Výstupem celkového auditu nemovitosti je jednak detailní popis nemovitosti, podrobná fotodokumentace, půdorysy jednotlivých pater a 3D modely, a jednak detailní soupis rizik a vad,  s  předpokládanou cenou oprav a časovou nutností jejich provedení. Zprávu o celkovém auditu nemovitosti obdržíte jak v tištěné podobě, tak na CD.

Podívejte se na ukázkový celkový audit rodinného domu…

Komentáře jsou uzavřeny