Ukázková struktura auditu.

 1.      Popis nemovitosti

 • Právní stav
 • Popis stavby
 • Vybavení
 • Okolí stavby

 
2.      Stav a hodnocení jednotlivých stavebních částí nemovitosti 

 • Stavební objekt
 • Venkovní úpravy

 
3.      Rizika a výhody okolního prostředí
 
 
4.      Zjištěné závady a způsob jejich odstranění 

 • Zjištěné vady, navrhované opravy
 • Finanční kalkulace
 • Časová osa

 
5.      Přílohy 

 • Právní dokumenty k nemovitostem
 • Půdorysy a 3D náhledy
 • Fotodokumentace
 • Ostatní
 • CD